martes, 27 de noviembre de 2012

NOTICIA DE ACTUALIDAD: MUJERES ADICTAS TIENEN 3 VECES MÁS RIESGO DE SUFRIR VIOLENCIA DE GÉNERO

El pasado día 25 de noviembre se celebró el Día Internacional de la eliminación de la violencia de género. Ya el año pasado hicimos mención a él e incluso dedicamos un post.

Este año, no queríamos pasar la oportunidad de volver a hablar del tema. Además la pasada semana y ésta se han hecho muchos eventos en la mayoría de ciudades de todo el mundo, para visibilizar este tema, que, por desgracia, sigue siendo noticia de actualidad.

Consulta en tu ciudad y barrio y seguro que encuentras algo en lo que puedas participar. Por ejemplo, nosotras ayer visitamos una exposición en la sede del distrito de Les Corts enmarcada dentro de la Setmana contra la Violència de Gènere.

Nos parece que es muy positivo que se hagan estas exposiciones, estas conferencias,... pero sin duda lo que ayudaría más es que el presupuesto, tanto del Estado como de Catalunya, comtemplara este problema y aportara más dinero, de lo que ha hecho el año anterior. Y sobretodo, que sea un dinero destinado a programas eficientes.

Nosotras estamos convencidas, que se puede hacer prevención de género desde la pequeña infancia, y tanto para niños como para padres, como  la industria pueden ser beneficiarios de esta prevención.
Si empezamos a trabajar los mitos, las creencias, los patrones y valores establecidos culturalmente, desde una manera natural, podríamos hacer frente a esta problemática  con muchas más herramientas y seguramente también éxitos.

Pero en este post queríamos hacer mención, sobretodo a un artículo que ha salido publicado en que la Dra. Marta Torrens del Parc de Salut Mental explica que las mujeres adictas tienen tres veces más riesgo de sufrir violencia de género, además de padecer más enfermedades de transmisión sexual (como el SIDA, Hepatitis C,...), aspecto que debe contemplarse en la recuperación de la adicción y de la violencia. Esto se debería a problemas en la asertividad, con defender sus derechos y con la autoestima entre otras cosas, que en mujeres adictas está más dañado.

La doctora y directora del Institut de Neuropsiquiatria i Addicions del Parc de Salut Mental señala que entre el 50-60% de las mujeres que acude a centros especializados en tratamientos por adicciones presentan violencia de género. Y por otra parte entre el 41-80% de hombres que va a los centros para tratar sus adicciones son perpetuadores de violencia de género, representando un índice hasta 4 veces más que la población general.

Con todos estos datos, queda demostrada la necesidad de que en un tratamiento existan grupos específicos para trabajar la violencia de género y la construcción y visión de éste. Pero estos grupos no deben estar enfocados sólo a las mujeres, sino que también a los hombres. Además trabajar con grupos mixtos esta temática, mediante técnologías digitales, como la música, los videos, los spots publicitarios y películas, puede ayudar en el proceso de darse cuenta de los prejuicios y conceptos que tenemos incorporados del otro género y que dificultan relaciones de igualdad, donde la solidaridad, cooperación, y comunicación sean la base de dichas relaciones.

Para acabar os dejamos con una canción-vídeo, que nosotras proponemos para trabajar esta temática. Aunque es una canción antigua, no por eso deja de tener efecto. Como ya suponemos que sabeís, la música estimula áreas cerebrales que facilita el recuerdo y la expresión de emociones, por eso es un recurso muy efectivo y terapéutico.Fuente: Blog Xarxa Periferics, noticia del 29.10.12

Les dones addictes a substàncies presenten un risc tres vegades major de ser víctimes de violència de gènere

 

Esperamos vuestros comentarios!!!

Otros artículos nuestros relacionados que te pueden interesar:


Dependencia emocional
Violencia de género y drogodependencias
 Violencia de género; que es exactamente y señales para detectarla

jueves, 8 de noviembre de 2012

CANAL DROGUES

El passat 15 d'octubre vam assistir a la Jornada Comunicació digital i drogues a la seu del Dep. de Salut de la Generalitat i promocionat per l'Agència de Salut Pública. Entre els convidats destacats senyalen a Gina Tost, experta en comunicació digital i xarxes socials, Mireia Ventura, responsable del servei d'anàlisis d'Energy Control, i Carles Sedó d'EdPAC.
Evidentment contavem amb l'assistència del Honorable Conseller de Salut, Boí Ruiz i Garcia i el Sr. Joan Colom i Farran, Subdirector Gral. de Drogodependències.

Foto extreta del Canal Salut Drogues
Un dels principals objectius d'aquesta trobada, era la presentació del nou Canal  salut especialitzat en drogues. Amb aquest post volem presentar-vos aquest canal, perquè pensem que és important que tant la ciutadania en general, com els professionals i usuaris de drogues puguin conèixer aquesta eina.

Segons dades del Sr. Conseller Boï Ruíz, actualment el 80% de persones recerquen salut per internet i només un 43% donen credibilitat a aquesta informació. La creació d'aquest espai virtual correspon a la necessitat creixent de que la informació de salut, i en concret de drogodependències, sigui fiable.

El canal salut Drogues està englobat dins els  canals temàtics. Actualment ja existien el de càncer, medicines, diagnòstic per la imatge, joc patològic i altres d'interès. En total n'hi ha 11 i el de Drogues és l'últim que s'ha creat.

Com a característiques destacar hi ha que s'ha intentat escriure en un llenguatge clar, comprensible i accessible  i que les imatges trenquin amb estereotips clàssics i tòpics.  Amb tot això s'aconsegueix una visió positiva i propera de les drogodependències.

Els temes que poden trobar en aquesta pàgina són molt diversos i actualitzats, per el que farem un petit recull del que hi ha, destacant el  més interessant per nosaltres.

La informació està dividida segons a qui vagi adreçat. El primer apartat és per la ciutadania, entre el que podem trobar informació sobre les diferents drogues, mites, centres de la xarxa pública on poder rebre tractament i la evolució del consum de les diferents drogues en Catalunya.

Entre la informació adreçada a professionals, la qual és accessible a tothom, destaquem  dades referents a la epidemiologia, prevenció, reducció de danys, entre altres. El més interessant al nostre parer és que hi ha informació específica sobre la perspectiva de gènere en drogodependències i sobre la transculturalitat, contemplant d'aquesta manera 2 àrees que sovint queden abandonades, com és la especificació del gènere i l'origen cultural de les persones a tractar.

L'apartat dedicat a les activitats formatives on es poden enviar cursos, jornades i presentacions, i altres events pensen que és important en el dia d'avui i respon a la necessitat de fer més accessible la formació específica, on no només els organismes públics ofereixen formació, sinó que hem de pensar que estem en un sector on treballem entitats públiques  concertades però també privades. Fomentar la lliure informació es un pas endavant de les noves tecnologies i del segle XXI.

Per últim, l'apartat que és el més interessant, des del punt de vista professional, és la hemeroteca virtual. S'accedeix mitjançant recursos i clicant en material divulgatiu. En aquest apartat podem trobar diferents materials per treballar amb persones, des de diferents perspectives i àmbits. Actualment hi ha penjats 333 materials de diferents ONG, d'administracions públiques  de diputacions, d'ajuntaments,... i podreu trobar des del més antic al més modern. Tot està en versió digital i descarregable 100% per el que ho podreu utilitzar-lo lliurement depenent de les necessitats que tingueu.
Com a informació d'interès remarcar que tens opció de demanar algun material específic i d'enviar el teu si creus que pot ser d'interès.

La nostra opinió entorn a aquesta pàgina és molt positiva, ja que en sembla una eina fàcil, útil i accessible per tothom. Abans la informació estava dispersa i feia que triguessis més temps en trobar el mateix, i tot el que sigui posar facilitats a la ciutadania i als professionals el recursos i serveis ens sembla molt bona idea. I sobretot la hemeroteca és un recull molt interessant que tots els professionals hem de conèixer.

Estem segur que aquesta eina serà molt útil tant per la ciutadania en general com pels professionals que treballen en aquest àmbit, però també per aquells que, sense tenir res en concret, es poden trobar amb situacions que requereixen un abordament i/o intervenció.

Des d'aquí t'animen a "tafanejar" la pàgina i a explorar-la, perquè de ben segur que hi trobes alguna cosa interessant.

En paraules del Sr. Joan Colom i Farran,Subdirector General de Drogodependències de Catalunya, la pàgina és per donar-la a conèixer, difondre-la, fer suggerències i com no, també crítiques.

Canal Salut Drogues